Bostadsrätter

Det var LJ Bygg som initierade trenden med exklusivare bostadsrätter i Ljungby – en satsning som visat sig vara helt rätt.

Vi har genom åren byggt flera större bostadshus både i Ljungby och på andra orter. I några fall har vi förvärvat tomtmark för produktion av bostadsrätter i egen regi. Möjligheten att producera utfackningsväggar och andra byggelement i vår egen husfabrik skapar ytterliggare en dimension. Vi satsar nu vidare på att utveckla den lokala bostadsmarknaden.

BRF Minerva i Ljungbys centralaste del är ett av våra senaste projekt, 20 bostadsrätter med inflyttning 2017. En satsning som bland annat vänder sig till villaägare som vill flytta till ett bekvämare boende med en rimlig hyresnivå. BRF Bolmens strand, med 19 hus precis vid sjön Bolmen utanför Ljungby, är ett annat aktuellt projekt.

Flera andra intressanta projekt pågår – både i Ljungby och på annan ort.