Vi har ytterligare en gång tilldelats Soliditets högsta kreditvärdighetsbetyg AAA. Det är det högsta kreditbetyget ett aktiebolag kan få. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Läs mer på Soliditets hemsida