Vi har gjort ett aktivt miljöval och valt ursprungsmärkt el från vattenkraft.
Elen är förnybar och minskar utsläppen av koldioxid.

Intyg miljömärkt el

Läs mer om vårt miljö och kvalitetsarbete