X

Om oss

Lars Jönsson Byggtjänst AB

Hos oss hittar du allt under ett tak. Vi bedriver byggverksamhet, mur- och putsarbeten, plattsättning samt har en egen husfabrik. Vi arbetar med flexibla helhetslösningar för små och stora kunder, med stark lokal förankring men med hela Sverige som arbetsfält.

husleverantörSpetskompetens
Var och en av våra cirka 50 medarbetare har en speciell spetskompetens och varje arbetsgäng är specialiserat inom en särskild nisch. Tillsammans har vi en bredd och ett djup som borgar för smarta, kostnadseffektiva helhetslösningar. Vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till 1960-talet då ett av de företag som lagt grunden till LJ Bygg startades.

Nära kunden
Vi jobbar nära kunden med starkt fokus på kundens önskemål och krav. Det faktum att även företagsledning har lång praktisk erfarenhet av våra verksamheter innebär att vi ofta ser lösningar som andra inte ser. Vi kan på ett tidigt stadium förutse problem och föreslå alternativa lösningar. En annan fördel är att vi snabbt kan tidsbestämma och kostnadsberäkna speciallösningar, ge snabba, konkreta besked och – inte minst – bidra med värdefulla tips och råd.

Ännu bättre helhetslösningar
Under våren 2006 flyttade vi några hundra meter till nya, fräscha lokaler på Kungsgatan 42, där vi kan växa och utvecklas. I samband med flytten förvärvade vi ”Byggvaruhuset” som tillsammans med vår nystartade husfabrik borgar för ännu bättre helhetslösningar.

Under de närmaste åren fokuserar vi starkt på större bostadsprojekt, vår husfabrik samt vår ambition att ytterligare öka andelen totalentreprenader till 60-70 procent av vår verksamhet – utan att glömma bort våra övriga nischer.

Miljö & Kvalitet

Vi vill bidra till en god stads- och boendemiljö genom att skapa byggnader och miljöer där såväl miljövärden som kulturvärden och skönhetsvärden främjas och bevaras.

Vi strävar efter att bygga sunda hus där människor mår bra genom att använda material som är skonsamma för människan och miljön, verka för en resurssnål produktion och källsortera vårt avfall i flera fraktioner.

Kvalitet för oss är att alltid kunna erbjuda bästa möjliga produkt till lägsta möjliga pris. Vi vet att det är genom okomplicerade men väl genomtänkta rutiner och samarbetsformer man bäst tillgodoser kundens kvalitetskrav. Det är därför vi på LJ Bygg säkerställer rätt kvalitet genom att integrera vårt praktiska kvalitetstänkande med egenutformade kvalitetsplaner baserade på världsstandarden ISO 9001.