Miljö & Kvalitet

Vi vill bidra till en god stads- och boendemiljö genom att skapa byggnader och miljöer där såväl miljövärden som kulturvärden och skönhetsvärden främjas och bevaras.

Vi strävar efter att bygga sunda hus där människor mår bra genom att använda material som är skonsamma för människan och miljön, verka för en resurssnål produktion och källsortera vårt avfall i flera fraktioner.

Kvalitet för oss är att alltid kunna erbjuda bästa möjliga produkt till lägsta möjliga pris. Vi vet att det är genom okomplicerade men väl genomtänkta rutiner och samarbetsformer man bäst tillgodoser kundens kvalitetskrav. Det är därför vi på LJ Bygg säkerställer rätt kvalitet genom att integrera vårt praktiska kvalitetstänkande med egenutformade kvalitetsplaner baserade på världsstandarden ISO 9001.

El från vattenkraft

Vi har gjort ett aktivt miljöval genom att välja ursprungsmärkt el från vattenkraft. Elen är förnybar och minskar därmed utsläppen av koldioxid.