Om projektet

Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult med 22 lägenheter. Själva byggnationen startade maj 2013 med en beräknad byggtid på 11 månader till en uppskattad kostnad av 34 mkr. Projektet utförs i form av totalentreprenad av LJ Bygg.

Fakta

PLATS : Älmhult
TYP : Flerbostadshus
ANTAL LÄGENHETER: 22
BESTÄLLARE : Älmhultsbostäder
BYGGTID : 2013 – 2014